Mehmet Afşar - Lis (2012) Full Album

01. Beri Berfe
02. Desté Te Dur
03. Here Bi Yellah
04. İro Ji Derba Xencere
05. Pirs
06. Qané
07. Qirina Barane
08. Seqem
09. Sterka Te
10. Xewn