Xanemir - Dara Gırave 20111.Hay Liliyo
2.Lawiko
3.De Were
4.Dara Grawe
5.Were Rınde
6.Hestre Cawe Mın
7.Jana Dıle Min
8.Nazle
9.Gulana Min
10.Menice
11.Azad Be Roke
12.Kelha Bazide
13.Qerecdax
14.Masiko
15.Fatım Yari
16.Sultane