BEYTOCAN -- Etuna Dile Min 2011


ALBÜM İÇERİĞİ
01 - Beytocan -- Baxçe Gulan
02 - Beytocan -- Dil Bu Ye Çeqilmast
03 - Beytocan -- Dilo Yeman
04 - Beytocan -- Etuna Dile Min
05 - Beytocan -- Ez Koçerim
06 - Beytocan -- Heci
07 - Beytocan -- İnsan
08 - Beytocan -- Keçika Diyarbekir
09 - Beytocan -- Ma Ne Bes E Yar
10 - Beytocan -- Narehttp://hotfile.com/dl/109300037/9d66ae1/Beytocan-Etuna_Dile_Min-2011.rar.html